På årsmötet 2011 skedde en nystart för Svenska Sällskapet för optometri.

Protokoll från stämman 2011

Sida 1            Sida 2           Sida 3

Nya stadgar antogs för första gången. För att de ska gälla ska de tas en gång till på årsmötet i april 2012

Stadgar, antagna första gången 2011

Gällande stadgar

 

Svenska Sällskapet för Optometri

www.svenskaoptometri.se