Kontakta

Svenska Sällskapet för Optometri

   

Vill du komma i kontakt med någon av medlemmarna? Finns det någon medlem där du bor? Se länken ”Hitta en medlem”.

Eftersom vi gör det här ideellt använder vi mailadressen vid kontakter

 

Epost: info@svenskaoptometri.se

Svenska Sällskapet för Optometri

www.svenskaoptometri.se