Vill du bli medlem?

Vad trevligt!

Maila namn, yrke och e-post till: info@svenskaoptometri.se 

och sätt in 150:- i årsavgift på bankgiro 507-5122.

 

Vill du vara med på vår officiella medlemslista? 

Där söker skolpersonal, föräldrar och andra som vill komma i kontakt med optiker som arbetar inom vårt område. Vår hemsida har under 2012 haft över 1.100 unika besökare på första tre månaderna. Så det kan löna sig!

Bifoga i så fall även ort, verksamhetsställe, och kontaktuppgifter. Du kan även bifoga en kort beskrivning av hur du arbetar. Vi har flera olika skolor verksamma inom SSO, och alla arbetar inte med samma sorts patienter. OBS! endast personlig optometrisk information, reklam och priser publiceras inte.

Svenska Sällskapet för Optometri

www.svenskaoptometri.se