Här publiserar vi aktuella tips, kongresser mm.

Just nu bara vår egen stämma den 14/4 i Göteborg.

Men mer kommer upp snarast. 

Svenska Sällskapet för Optometri

www.svenskaoptometri.se