Välkomna tillSvenska Sällskapet för Optometri!

Vi är ett nätverk för i första hand optiker som är intresserade av de visuela aspekterna på läs- och skrivsvårigheter, när- och samsynsproblematik, samt synträning. Men alla andra intresserade är också välkomna.

Du som är optiker kan i nätverket både ge och få tips om, litteratur, kongresser, behandlingar mm. Du kan också fråga om, eller visa andra olika fall.

Du som inte är optiker kan hitta optiker som arbetar med dessa problem, men även fråga oss om råd.

Föreningen är just nu under uppstart, så det är inte så mycket ute på hemsidan. Är du intresserad, kontakta oss på info@svenskaoptometri.se.

P.S. Du missar väl inte stämman i Göteborg lördagen 14 april? Klicka på stämman 2012 ovan för mer information.

P.P.S. Glöm inte betala medlemsavgiften för 2012. Efter stämman uppdaterar vi listan, och du vill väl inte tas bort?

P.P.P.S. Vi har medlemmar som betalt avgiften, men som inte angett namn på bankgiroavin. Ibland kan det stå ett företagsnamn. Men medlemsskapet är personligt! Hittar du inte ditt namn på medlemslistan så kontakta oss.  

 

Svenska Sällskapet för Optometri

www.svenskaoptometri.se